Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 451
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36433926: 1. WOOD - HOUSE s.r.o.
43635032: Adam Košťál
33233705: Adrian Ondo
31563104: AHP HYDRAULIKA, a.s.
36411515: AHP SERVIS, s.r.o.
41887654: Albín Babiš
36014435: ALDIMA, s.r.o.
40630994: Alena Blahušiaková
43721532: Alena Žilová
30502373: Alois Hubáček - ABYZA výroba nábytku
33232261: Andrea Ollerová
43316808: Andrea Veverková
33234469: Andrej Kamien
40631265: Andrej Rešetár
33233942: Anna Dírerová - ZUBNA TECHNIKA
35992042: Anna Dírerová, zubný technik
44698771: Anna Gajdošová
40633705: Anna Ondrejková
35992026: Anna Pišková, zubný technik
44232691: Anna Ševčíková - Očná optika