Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 451
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
10833790: Anna Supiková
40631290: Anna Ursínyová
40630978: Anna Žirková
33235210: Anna Zubáňová
33233900: Anton Šesták - ELKO
40631966: Anton Zelenák
33235970: Anton Zelezník
41839536: Aurel Košík
44566484: benem s.r.o.
40632717: Bernard Vríčan
31565484: BIBZA, výroba dreveného tovaru,spol. s r.o.
40633551: Bohdan Kutlík
33233012: Boris Mokoš
43271511: Branislav Lacko
33233128: Branislav Obuch
40631885: Branislav Plešo -MRF
43025081: Branislav Rešetár -NSAOK
33232873: Branislav Ursíny
33227675: Branislav Weiss
31614558: Bryndziareň, s.r.o.